นโยบายทางธุรกิจ

วิธีการสมัครเรียน

 1. ให้ผู้เรียน แจ้งวันที่ต้องการเรียน และสถานที่เรียน พร้อมชำระมัดจำ 500 บาท สามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดการชำระเงินก่อนกับทางผมได้ครับ ถ้าเป็นบริษัท ขอแค่ยืนยันวันเรียนที่แน่นอน ไม่ต้องมัดจำครับ
 2. หลังจากนั้น ทางผมจะส่ง ลิงก์โปรแกรม localwp ให้ติดตั้ง และส่งคลิปวีดีโอเป็นการบ้านให้ทำล่วงหน้า เพื่อจะได้มีเนื้อหามาเรียนในวันเรียนออนไลน์ และให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับระบบ และเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ
 3. ถ้าผู้เรียนพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพ หลังจากทำการบ้านในข้อ 2. แล้ว สามารถนัดวันเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom / Anydesk / ใช้เวลาเรียนประมาณ 3-4 ชั่วโมง ผมจะสอนเพื่อเข้าใจระบบ และมาดูในสิ่งที่ต้องการจะทำ (ถ้ามี) พร้อมชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนเริ่มเรียนออนไลน์
 4. นัดพบตัวต่อตัว สถานที่ที่กำหนด เพื่อเก็บรายละเอียดครั้งสุดท้าย หรือสอบถามในส่วนที่ไม่เข้าใจ

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงินไปยัง บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาตึกเอ็มไพร์ส ทาวเวอร์
  ชื่อบัญชี : นายนฤพล ภัทรโสภณกิจกุล หมายเลขบัญชี : 681-2-09392-2
 • หากเป็นรูปแบบบริษัท
  • ทางผมจะจัดทำใบเสนอราคา ขอให้ท่านส่งข้อมูลบริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์ติดต่อ
  • ในวันเรียน ทางผมจะนำใบเสร็จรับเงินไปให้ท่าน และทางท่านชำระเงิน เป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่เหลือก่อนเรียน และเตรียมเอกสารหัก ณ ที่จ่ายไว้ให้ผมเป็นหลักฐานด้วยนะครับ

กระบวนการเรียนการสอน

 1.  หลังจากชำระมัดจำแล้ว ทางผมจะส่งลิงค์วีดีโอให้ได้ลองทำ (ในขั้นตอนนี้ถือว่าท่านได้รับเนื้อหาบางส่วนจากทางผมไปแล้ว จะไม่สามารถขอเงินมัดจำคืนได้แล้วนะครับ)
 2.  หลังจากได้รับมัดจำเรียบร้อยแล้ว เพื่อความรวดเร็วในการเรียน
 3.  ชำระส่วนที่เหลือหลังเรียนรอบออนไลน์ จบ
 4.  ฝึกทำเพิ่มเติม ก่อนพบกันในครั้งสุดท้าย

สถานที่เรียน

สถานที่เรียนของเรา เราจะตกลงกับผู้เรียนก่อนว่าสะดวกเป็นที่ใด เนื่องจากเราเป็นผู้ประกอบการอิสระ สถานที่ที่ใช้เรียน อาจจะเป็นสำนักงานของท่าน องค์กรของท่าน หรือร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาที่ท่านสะดวก หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ท่านแนะนำ

ถ้าผู้เรียนพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพ หลังจากทำการบ้านในข้อ 2. แล้ว สามารถนัดวันเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom / Anydesk / ใช้เวลาเรียนประมาณ 3-4 ชั่วโมง ผมจะสอนเพื่อเข้าใจระบบ และมาดูในสิ่งที่ต้องการจะทำ (ถ้ามี) พร้อมชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนเริ่มเรียนออนไลน์

 

การขอคืนเงิน

เมื่อท่านได้รับทราบเงื่อนไขการสมัครเรียน กระบวนการต่าง ๆ ในการเรียน และขั้นตอนในการเรียนแล้ว และทำนชำระมัดจำตามจำนวนที่ตกลงไว้ทางช่องทางติดต่อที่สะดวก

เราสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำนั้นในกรณีถ้าท่านได้เนื้อหาบางส่วนของการเรียนไปแล้ว ตามขั้นตอนการสมัครเรียน และการเตรียมตัวก่อนเรียน