Natt Punyasiri

เคยกลัว WordPress มากเพราะ รายละเอียดเยอะมาก แต่ที่นี่ ปรับความคิดผมใหม่ กับคำว่า “เรียบง่าย เข้าใจหลักจริงๆของระบบ ” ปัจจุบัน love wp มาก ^ ^